Den 22. februar får de høyre frå 50 års jubileumet til Røda Kors Luster Hjelpekorps

 

Finn Skare er programleiar og Steinar Teigen er teknikar.

 

 

Reportasje frå Røde Kors jubileumet på Gaupnetunet.

 

Linda Watten, journalist og lærarstudent

 

 

Programleiaren ligg i influensa denne veka så det er usikkert kva anna me får til, men me har føljande på blokka i tillegg:

 

Kristoffer Skjolden, erfaren cruiceturist

 

Adrianne Kvam har vore med Bjørn Skovly til Uganda

 

 

Som vanleg strartar kvelden med Gunnars kjøkenmusikk klokka 21.40, deretter vert det nattsending kl 22.00

 

Vil du sende ei helsing eller ei melding på sendingane våre så bruk gjerne epostløysinga her. Du kan også levere det i postkassen vår eller ringe 57 68 14 10 onsdagar mellom 19.30 og 20.00. eller fredag etter kl 20.00.

Du kan sjølvsagt også bruke vanleg epost: post@radioluster.no

BINGO

Kvar onsdag kl 20.00

BONUS

 

30.01 - 25 500

06.02 - 27 000

13.02 - 28 500

20.02 - 3 000

27.02 - 4 500

PÅ 3. ARKET INNAN 48 TAL

 

Radio Luster Rådhusvegen 5 6868 Gaupne. - Tlf. 57 68 14 10 - E-post: post@radioluster.no - Nettansvarleg: Finn Skare