Nattsending

NATTSENDING

 

VÅRT HOVUDPROGRAMDen vekentlege nattsendinga fredag frå kl 22.00 og til ca kl 01.00 er Radio Luster sitt mest

innhaldsrike program. Det inneheld reportasjar og intrevju bunde saman med musikk.

Innringingskonkurransar er og faste innslag i desse sendingane.

Helsingar frå og til våre lydarar er også ein del av sendingane. Informasjon om

arrangement  av ymse slag vert formidla på radioen gratis.


Desse er for tida ansvarleg for kvar si sending med fire vekers mellomrom


Programleiara


Finn Skare

May Iren Lund

Kjell Opheimshaug

Kristen og Asbjørg Ormberg


Teknikarar:


Steinar Teigen

Halvard Johan Bolstad

Finn Skare