Studiolokala til Radio Luster finn du i Gaupne i Pyramiden Kjøpesenter, 2. etasje.

107,6

104,4

107,8

102,2

105,3

105,9 ( ute av drift)

Telefon:     57681410


E-post:        Til redaksjon:  post@radioluster.no

Fakturaadresse: leiar krøllalfa radioluster.no

Melding/helsing: melding krøllalfa radioluster.no


Heimeside:  www.radioluster.no


Postadresse:

Radio Luster

Rådhusvegen 5

6868 Gaupne


Bankkonto:      3785 07 03869


Org. nummer:  986 723 714


Vipps:     129510


Styret:

Finn Skare  (Leiar)

Kjell Olav Ugulen  (Nestleiar)

Olfert Øvrebø  (Økonomileiar)

Steinar Teigen

Gaute Timberlid Teigen


Ansvarleg Redaktør:

May Iren LundMe sender på føljande frekvensar:


Gaupne:   

Molden       

Fortun:       

Vigdal:         

Bjørkhaug:   

Veitastrond: 

Medarbeidarar:

May Iren Lund (ansv.red.)

Jorunn Grete Ugulen

Finn Skare

Asbjørg Ormberg

Kjell Opheimshaug

Astrid Martinsen

Kristen Ormberg

Mia Alme

Erling Eide

Steinar Teigen

Edvin Flati

Trond Fr. Johansen

Gaute T. Teigen

John Havellen

Halvard Johan Bolstad