PROGRAMOVERSYN


Dagleg:

06.00 - 15.00   Nattsendingar i reprise

15.00 - 16.00   Finn Skare møter ein spanande lustring i reprise

16.00 - 21.00   Nattsendingar i reprise

21.00 - 21.40   40 minuttar med prestevikaren i reprise.

21.40 - 22.00   Gunnars kjøkenmusikk i reprise

22.00 - 01.00   Nattsendingar i reprise


Med unntak for:

-Fredag klokka 21.40 Nytt program med Gunnars kjøkenmusikk

-Fredag klokka 22.00 Nattsending på direkten.

-Laurdag klokka 22.00 søndag klokka 9.40 Nytt program der Finn Skare møter ein spanande lustring

-Mandag klokka 21.00 Nytt program med prestevikaren, 

-Onsdag klokka 20.00 -21.40  BINGO