Kommunestyremøter i opptak.

 

Her kan du høyre alle sakene frå kommunestyremøte 05.11.15Sakliste:70/15 - Kommunal plan for trafikktrygging 2016 - 2028

71/15 - Regulering av investeringsbudsjettet 2015

72/15 - Referat- og drøftingssaker