Kommunestyremøte 16.04.20.


Her kan du høyre debattane sak for sak etter møtet:


Sakliste:

19/20 Orienteringssak: Korona - status og planar framover
20/20 Orienteringssak: Harastølen