Ambulansehistoria i Luster var tema den 15.09

Mia Alme, John Havellen, Jorunn Grete Ugulen og Steinar Teigen var på vakt.

Her kan du høyre innslaga:


Prat med ein som har køyrt sjukekorg


Prat med ein som har lege i sjukekorg.


Prat med Ove Fortun om ambulansetenesta


Utflytt lustring


Tørvis Hotell i nye hender - igjen


Jan Magne Søhol, 50 år i Luster Sparebank

Det var mellom anna innringarkonkurranse med John den 23.09 

I studio og teknikk: May Iren Lund, John Havellen og Finn Skare

Her kan du høyre innslaga deira:


Lustringar er i Berlin for å gå over 4 mil på rulleskøyter 


Maria Kalhagen skal til Cuba


Ny trainee på rådhuset.  


Utflytt innflyttar


Digitalt helsevesen


Prat med ein forfattar


Melcior Leirmo  høyrde de på sendinga den 08.09.

Kjell Opheimshaug, Erling Eide og Steinar Teigen var i studio og teknikk.

Her kan de høyre innslaga:


Vegarbeid på Indre Hafslo


Melchior Leirmo, portrettintervju.


Vilde Opheimshaug Moheim fortel


Boka om Harastølen -Oddrun Midtbø


Vegarbeid i Gaupne