Her er hovudkontoret til Epos Consulting og Magnar Bjørk. Han var å høyre den 23.09

Finn Skare og Per Reidar Svangstu var på radioen den kvelden.

Her kan du høyre innslaga:


Det stundar mot vestlands-kappleik i Jostedalen.


Stine og Magnar Bjørk har flytta heim og no opnar dei snart Forthun1882.


Ragnar Hovland si oppleving av å bu i  Luster.


Prestevikaren med ny sesong.


Vert besøksenteret på Ornes utsett?

Søndag 25.09 klokka 19.50 startar Trond Fr. Johansen opp att med programmet sitt 45 minuttar med prestevikaren. 


Her kan du høyre  det allt no.

Countrytimen  

Kvar dag klokka 15.00 og 20.40

Fredagskvelden på Radio Luster startar med Countryimen klokka 20.40, Gunnars kjøkenmusikk klokka 21.40 og  Nattsending klokka 22.00

Den 09.09 fekk de høyre om då Premier League pokalen vitja NTP 

I studio May Iren Lund, John Havellen og Torleif Alme. Finn Skare i teknikken

Her kan du høyre innslaga:


Bingopower / strongman i Luster


Flyktningsituasjonen i Luster akkurat nå.


Musikalsk magi med Renate og Helene


Utrykking for Røde kors - vanlege folk.


NTP laga fest i Gaupne


Ann Kovtun, komponist og musikar frå Ukraina


Jonny inviterte til 50 årsfeiring på jobb.

15.04.

Kristen og Asbjørg Ormberg var programleiarar. Med seg på laget hadde dei Erling Eide og Finn Skare


Utfløtt Jostedøl, Olav Gardshaug.


Årsmøte Jostedal Historielag, ein prat med Olav Stølen.


Even Loe om snøvinteren me har bak oss.


Rapport frå Bjønnarennet

Eit par av desse karane var å høyre på nattsendinga 16.09.

Jorunn Grete Ugulen, John Havellen og Steinar Teigen var på radioen denne kvelden. 


Her kan du høyra innslaga :


Prestevikaren om tida som sjømannsprest


Ein erfaren og ein førstereisgut på MC i USA


Utflytt lustring


Strandsittardagar i Solvorn


Kristian Almada Teigen

De fekk høyre frå Sumarkveld i Vigdalen den 02.09.

Kristen og Asbjørg Ormberg bemanna studio, Erling Eide var sekreter og Steinar Teigen styrde lyden.


Her kan de høyre innslaga:


Kari Grov etterlyser gamle flyfoto.


Laila Kjærvik,Sterk og Stødig.


Rapport frå Vigdalfest.


Olav Grov fortel om skathelle-kasting.