RADIO LUSTER

Tannlekjaren Anne Lene Sygna Halleråker har hatt klinikk i Gaupne i vel 2 år. Korleis det har gått fekk du høyre på nattsendinga den 26.02.


May Iren Lund og Roger Carlsen var programleiarar og Finn Skare var teknikar.


Her kan du høyre innslaga deira:


Gaupne helselag, årsmøte / basar

Status for handball i Luster.

Korleis vert sesongen til fotballaktivitetane i år?

Korona m Knut Schønberg

Anne Lene Sygna Halleråker, tannklinikken

Kitija Opheim, korleis gjekk det etter Kremkroken.

Vekas Werner


Kvelden startar med Favorittmusikken min klokka 20.30, 40 minuttar med prestevikaren klokka 21.00 og Gunnars kjøkenmusikk klokka 21.40. Klokka 22.00 startar nattsendinga og varer til ca 01.00.

Helsingar og meldingar sender de til post@radioluster.no eller skriv det på meldingstenesta vår som du finn her

Kroken Frukt og Bær har snart fått ny eigar. Anne Lise Haukadal fortel om det på nattsendinga den 29.01.


May Iren Lund, Roger Carlsen og Jorunn Grete Ugulen var programleiarar og Finn Skare betjente teknikken.


Her kan du høyre innslaga deira:


Vekas koronanytt frå Knut Schønberg

Anne Lise Haukadal sel verksemda si.

Kveldens nattgjest Anders Fortun

Espen Ohnstad, gaupningen son er flytta til USA

Klart for fugleteljingshelga

Kveldens ord frå Werner

Kjell Einar Ormberg var ein av 5 som fortel om kva året 2020 vart for dei. Det gjorde dei på natt-sendinga den 01.01.2021, den fyrste kvelden i det nye året


Kristen og Asbjørg var programleiarar, Erling Eide var sekreter og Finn Skare var teknikar.


Her kan du høyre innslaga deira:


Koronanytt frå Knut Schønberg NB vaksineprioritering endra sidan opptak

Nyttårshelsing frå ordføraren

Året som gjekk med Jan Norvald Steig

Året som gjekk med Kjell Einar Ormberg

Året son gjekk med Monica Ugulsvik

Året som gjekk med Elen Øygard

Året som gjekk med Elen Høgemo

Fisketeljing i Jostedøla


Det nye fine miksebordet vårt har teke all tid denne veka men sending vart det, sjølv om ikkje allt gjekk vår veg.


Kveldens medarbeidarar var John Havellen, Finn Skare, Jorunn Grete Ugulen og Steinar Teigen.Her kan du høyre innslaga deira:


Knut Schønberg om siste nytt om korona

Vil du bli besøksvenn

Trond Johannsen fekk ein gang Carola til Solvoren 4 dagar før jul

Jorunn Grete har vore med ut på tur med funksjonshemma.

Dagfinn Hovland inviterar til tea-party


De fekk høyre ein reportasje frå byginga av Bergselvi Kraftverk på nattsendinga fredag 05.02.


Kristen og Asbjørg Ormberg var programleiarar. Med seg hadde dei Erling Eide og Steinar Teigen


Her kan du høyre innslaga deira:


Coronanytt 

Gamle Bedetradisjonar.

Ein prat med Dordi Boksasp Lærum.

Ein telefon til Veitastrondi.

Bergselvi Kraftverk på Skagen.

Lika på Pyramiden utvidar

Strongman Vegil Rebni Kjær var nattgjest på sendinga den 11.12. 


May Iren Lund og Kjell Olav Ugulen va programleiarar og Finn Skare var teknkar.


Her kan du høyre innslaga deira:


Kveldsgjesten: Vegill Rebni Kjær

Trening og livsstil med Marthe på Frisklivssentralen

Mat og prat på Lustraporten

Kyrkjehistorie i bokform, 

Gjenhøyr frå program laga av vidaregåande-elevar.

Kveldens Werner

Desse fire driv med  kvardagsrehabilitering. Kva det er fekk du høyre om på nattsendinga den 19.02.


Jorunn Grete Ugulen, Finn Skare og Steinar Teigen var på vakt i radioen denne kvelden


Her kan du høyre innslaga deira:


Fjellsportfestivalen i Sogndal kjem og underheld på Radio Luster onsdag.

Kvardagsrehabilitering i kommunen

Kommuneoverlege Knut Cotta Schønberg

Utflytt lustring

Jegertvillingane

Flåtten i kulda

Luster utstyrssentral

Peter Stol


Elverksjef Anders Molland fortalde om vinterens høge straumprisar på nattsendinga den 12.02.21.


Kjell Opheimshaug og Erling Eide bemanna studio medan Halvard Johan Bolstad var teknikar.


Her kan du høyre innslaga deira:


Vinterkulde og straumprisar - Everksjef Anders Molland

Coronasitusajonen - Kommuneoverlege Knut Cotta Schönberg

Årsmøte i Hafslo Sogelag

Skreiedag i Åsen i Jostedal.

Arkitektur - kåseri ved Werner Hillestad

Esso Hafslo Bilsenter sine nye tilbod var tema på nattsendinga den 15. 01.


Kjell Opheimshaug, Erling Eide og Halvard Johan Bolstad bemanna radioen denne kvelden.


Her kan du høyre alle intervjua og reportasjane deira:


Corona-situasjonen i Luster

Bustadfeltet Botnen på Hafslo 

Hans Nes Bygg As står for generasjonsovergang

På tre månaders utflukt til Singapore

Esso-stasjonen på Hafslo utvidar tenestetilbodet


Me har besøkt Oklevik der dei har selt juletre i 60 år. Dette fekk du høyre på nattsendinga fredag 18.12.


Jorunn Grete Ugulen, Mia Alme og Steinar Teigen bemanna studio denne kvelden.


Her kan du høyre innslaga deira:


Julemat og mattradisjonar med Ragnhild Sviggum

Leve med kronisk sjukdom 

60 år med juletresalg i Oklevik 

Kommuneoverlege Knut Cotta Schønberg 

Juleminner frå medarbeidarane i Radio Luster del 1

del 2

del 3

del 4

Røde Kors har fått stor gåve frå Statkraft

Årets kulturpris-mottakar

PROGRAMOVERSYN


Mandag:

06.00 Nattsending i reprise

12.00 Favorittmusikken min

12.30 Nattsending i reprise

20 30 Favorittmusikken min

21.00 40 minuttar med prestevikaren(ny)

21.40 Gunnars kjøkenmusikk

22.00 Nattsending i reprise


Tysdag

05.30 Nattsending i reprise

11.30 Favorittmusikken min

12.30 Nattsending i reprise

20 30 Favorittmusikken min

21.00 40 minuttar med prestevikaren

21.40 Gunnars kjøkenmusikk

22.00 Nattsending i reprise


Onsdag:

05.00 Nattsending i reprise

11.00 Favorittmusikken min

11.30 Nattsending i reprise

20 00 BINGO

21.40 Gunnars kjøkenmusikk

22.00 Nattsending i reprise


Torsdag:

04.30 Nattsending i reprise

10.30 Favorittmusikken min

11.00 Nattsending i reprise

20 30 Favorittmusikken min

21.00 40 minuttar med prestevikaren

21.40 Gunnars kjøkenmusikk

22.00 Nattsending i reprise


Fredag

04.00 Nattsending i reprise

10.00 Favorittmusikken min

10.30 Nattsending i reprise

20 30 Favorittmusikken min

21.00 40 minuttar med prestevikaren

21.40 Gunnars kjøkenmusikk (ny)

22.00 Nattsending (direktesending)


Laurdag:

06.00 Nattsending i reprise

12.00 Favorittmusikken min (ny)

12.30 Nattsending i reprise

20 30 Favorittmusikken min 

21.00 40 minuttar med prestevikaren

21.40 Gunnars kjøkenmusikk

22.00 Nattsending i reprise


Søndag:

06.00 Nattsending i reprise

09.00 40 minuttar med prestevikaren

09.40 Nattsending i reprise

12.40 Favorittmusikken min

13.10 Nattsending i reprise

20 30 Favorittmusikken min

21.00 40 minuttar med prestevikaren

21.40 Gunnars kjøkenmusikk

22.00 Nattsending i reprise


Møter i kommunestyre vert  overført direkte.


I julehelga var det lys att i det nyrestaurerte stovehuset på Fladhammar. Dette fekk de høyre om på nattsendinga fredag 22.01.


Jorunn Grete Ugulen og Mia Alme var programleiarar og Steinar Teigen var teknikar.


Her kan du høyre innslaga deira:


Embetsgarden Fladhammar

Metre om arbeidet på Fladhammar

Utflytt lustring

Kommuneoverlegen om korona / vaksinering

Yngvar Andersen om nyttårsforsett og trening

Demenskoordinator i Luster


Denne veka kjem nattsendinga laurdag 26.12. Den vil sjølvsagt vera prega av at det er 2. juledag.


May Iren Lund og Per Reidar Svangstu bemannar studio medan Finn Skare er teknikar.


Her kan du høyre innslaga deira:


Utflytt innflyttar

Ståa i Hafslo Idrettsleg

Ståa i Luster Idrettslag

Ståa i IL Fanaraak

Ståa i IL Bjørn

Bjørn Tore Aarøy

Vekas Werner


Til toppen


Radio Luster     Rådhusvegen 5  6868 Gaupne   -   Tlf 57 68 14 10    -   E-post: post@radioluster.no    -    Nettansvarleg Finn Skare