Denne luftakrobaten kan du sjå i ein tom silo i august.

Framsyninga vert på Høgi gard kvar kveld frå 4. til 7. august.

Trykk her for å høyre om det.

For meir info:

www.kompanito.com


Fram til den 19. august sender me innslag frå sist nattsending-sesong frå morgon til kveld, berre avbrote av:


Countrytimen med Jorunn Grete kjem med nytt program kvar fredag og bingosendingane held fram onsdagar klokka 20.00 heile sommaren,  Resten av dagen sender me reprise på innsalg frå vinteren som ligg bak oss.

Countrytimen  

Kvar dag klokka 15.00 og 20.40

Søndag 1. mai var siste dag med prestevikaren denne sesongen.

Her kan du høyre alle tidlegare program.

Fredagskvelden på Radio Luster startar med Countryimen klokka 20.40, Gunnars kjøkenmusikk klokka 21.40 og  ny Sommarsending klokka 22.00

Jostedal Helselag sitt 100 års jubilleum på nattsendinga 10.06.

Kristen og Asbjørg Ormberg i studio, Finn Skare og Jon Havellen i teknikken.

Her er innslaga deira:


Jostedal Helselag 100 år.


John Geir Sperle, møkakøyring.


Ronny Haugen, Hornindal, meir møkakøyring.


Anna Zäll, ny styrar på Breheimsenteret.


Barndomsminner, Eldbjørg Haugen.


Hagedag på Bøtun 

Livet til familien Aasen Hauge på Fanaråken fekk de høyre om på sendinga den 13.05.

Kristen og Asbjørg Ormberg var programleiarar. Finn Skare og Erling Eide var også med.Per Hauge i kommunestyret


Trekkspelprat med Jon Faukstad


Marit Elvekrok Barndomsminner


Anders Molland om fastpris-avtale på straum


Jostedal Helselag på tur.


Anette S. Norberg om parkering i Luster


Linda Brunborg, Status for flyktningar til Luster.


 27.05

Jorunn Grete Ugulen og John Havellen sit i studio og Steinar Teigen er teknikar.

Her kan de høyre innslaga:


Johannes Opheim og døahest.


Facebook-side for avtale om samkøyring.


Utflytt lustring.


Simas opnar ny miljøstasjon i Gaupne.


Dale Kyrkje vert restaurert.