Dette biletet har Svanaug Katla Dvergedal laga. Fredag 15. 10. var ho å høyra på radio.


Asbjørg og Kristen Ormberg var proramleiarar, Erling Eide var sekreter og Finn Skare styrde  teknikken.


Her kan du høyre innslaga deira:


Koronanytt frå Knut Schønberg

Astri Fossøy fortel om ho Marta Vigdal

Reportasje frå fruktpressing i Åsen

Haust på Mollandsmarki

Svanaug Katla Dvergedal fortel om livet som biletvevar.

Haustmoro på Heggmyrane


Fredagskvelden på Radio Luster startar klokka 21.00 med 40 minuttar med prestevikaren, 21.40 kjem  Gunnars kjøkenmusikk og klokka 22.00 startar Nattsendinga og varer 3 timar.


Helsingar, tips og meldingar kan sendast oss på post@radioluster eller meldingstenesta her på heimesida 

40 minuttar med prestevikaren.

Her kan du høyre denne vekas 40 minuttar med prestevikaren når du vil.

På radio kvar dag klokka 21.00, søndag også klokka 09.00, nytt program kvar mandag. 

Alle sende program finn du her

PROGRAMOVERSYN


Laurdag til fredag:

06.00 - 21.00   Nattsendingar i reprise

21.00 - 21.40   40 minuttar med prestevikaren.

21.40 - 22.00   Gunnars kjøkenmusikk

22.00 - 01.00   Nattsendingar i reprise


NB

-Fredag klokka 22.00 Nattsending på direkten.

-Mandag klokka 21.00 nytt program med   prestevikaren

-Onsdagar er det bingo klokka 20.00 

Sylvfest Lomheim og Svein Solheim,  er to av dei som var å høyre på nattsendinga 10.09.


Kjell Opheimshaug, Erling Eide og Steinar Teigen bemanna studio og teknikk denne kvelden.


Her kan du høyre innslaga deira:


Bygdakveld på Hafslo med professor Sylvfest Lomheim

Coronasituasjonen - kommuneoverlege Knur Cotta Schønberg

Turkesommaren 2021. Vi besøker bonde Olav Ugulen

Portrettintervju med Sylvfest Lomheim

Prestevikaren startar opp at med programma sine.

Lindis Alme, her med ein av dei fastbuande, fortalde om nye overnattingstilbod på Bestebakken på nattsendinga 20. august.


Jorunn Grete Ugulen, Mia Alme og John Havellen var programleiarar og Steinar Teigen var teknikar.


Her kan de høyre innslega deira:


Koronaoppdatering med Knut Cotta Schønberg

Utflytt lustring

Bestebakken har fått glashytter

Militærjente

Fiskefestivalen på Hafslo

Bolstad Hytteservice

Gamlelensmannen Arne Kvalen fekk du høyre høyre på nattsendinga den 04. juni.


Kjell Opheimshaug var programleiar, Erling Eide var sekreter og Steinar Teigen var teknikar.


Her kan du høyre innslaga deira:


Koronasituasjonen - kommuneoverlege K. Cotta Schønberg

Tørvis Hotell opnar 4. juni - Anders Grorud

Gamlelensmann Arne Kvalen fortel på bryggekanten i Solvorn

Kraftutbygging på Veitastrond - Jens K. Nes viser oss kraftverk

Turistar i Luster - Bjørg-Elisabeth og Frank Antoniazzi

Sykkelturisme - Merete Høgi

Asle Karoliussen er pensjonist. Den 24.09 fortalde han om tida si i politiet. 


Jorunn Grete Ugulen var programleiar og Finn Skare var teknikar.


Her kan du høyra innslaga deira:


* Vekas nytt frå Knut Cotta Schønberg

* Utflytt lustring

* Det kjem gardskafé på Skjolden

* Haustmarknad i Parken

* Nattgjest : Asle Karoliussen

Arne Nesheim, lærar, musikar og trimmar fekk de høyre på nattsendinga fredag 03.09.


May Iren Lund, Roger Carlsen, Elna Skjerven og Finn Skare bemanna Radio Luster denne kvelden.


Her kan du høyre innslaga deira:


Valet 2021 med Anita Bjørk Ruud 

40 minuttar med prestevikaren startar att.

Elisa startar på ny skule

Arne Nesheim er kveldens nattgjest

Knut C Schønberg kjem med siste nytt om korona.

Kveldens Werner

Ein på gata om valet

Fredag 13. august var  May Iren Lund på lufta med haustens fyrste nattsending.


Jorunn Grete Ugulen og Finn Skare var også med på sendinga.


Her kan du høyre innslaga deira::


Koronanytt med Knut Cotta Schønberg.

Bruktbutikken i Gaupne treng fleire frivillige.

Nes Gard med ny sjef.

Med svartkrutskyting som hobby

Kvitabui i Solvorn

Kveldens Werner

Asbjørg og Kristen Ormbeg hadde sett saman sendinga 28. mai


Asbjørg og Kristen Ormberg, Erling Eide og Halvard Johan Bolstad bemanna Radio Luster denne kvelden.


Her kan du høyre innslaga deira:


Coronanytt.

Konsertprogrammet til Folkeakademiet

Hjertemarsjen, Jostedal Helselag.

Marta Vigdal, Astri Marie Fossøy fortel

Våronn:

   John Geir Sperle

   Halvard Sørheim Evjestad

   Hans Hermann Kalhagen

   Magnar Høyum

   Svein Sanden

Ein prat med Marit på Marits.

Ein prat med Bente på Lika.

Reportasje frå Arne Kvalen sitt museum var eit av innslaga på nattsendinga 08.10.


Kjell Opheimshaug, Erling Eide og Steinar Teigen bemanna studio og teknikk denne kvelden.


Her kan du høyra innslaga deira:


Ailen vann 41 000 kriner

Museumsbesøk hos gamlelensmann Arne Kvalen

Katten som går på besøk frå Solvorn til Indre Hafslo

Kinsedal under krigen

De fekk høyre ein prat med feiaren vår på nattsendinga  fredag 17. september.


Asbjørg og Kristen Ormberg, Erling Eide og Steinar Teigen bemanna radioen denne kvelden.


Her kan du høyre innslaga deira:


Coronanytt.

Før valet. Anita Bjørk Ruud og Salome Tweve.

Etter valet. Ein prat med Ivar Kvalen.

Aina Kvam, militærjenta.

Feiing, Linda Heggenes Bru.

Jerv, Harald Haugen.

Olav H Hauge, Hildegunn Riise, på Jostedal Hotell


Sol i Skuggeskog var nyss i Fuglesteg. Du fekk høyre frå konserten på nattsendinga fredag 27. august.


Kristen og Asbjørg Ormberg var programleiarar, Erling Eide vat sekreter og Finn Skare var teknikar.


Her kan du høyre innslaga:


Koronanytt 

Erik Enitch, bokslepp.

Rekoringen, kva er det.

Knut Åge Teigen, oppvekst.

Sol i skuggeskog i Fuglesteg, intervju.

Mathilde Skjæret. Konsert.intervju.


Ordføraren opna sykkelløype på Heggmyrane  på nattsendinga 11.06.


Jorunn Grete Ugulen, Mia Alme og John Havellen var programleiarar og Steinar Teigen var teknikar.


Her kan du høyre innslaga deira:


Knut Cotta Schønberg

Opning av sykkelsti på Heggmyrane

Utflytt lustring

Ein bussjåfør blir pensjonist

Oppdatering av tilboda til Adrianne Kvam.

Informasjon om flått og flåttbet.