Asle Karoliussen er pensjonist og kjem til Radio Luster og fortel tida i politiet den 24.09. 


Jorunn Grete Ugulen og Mia Alme er programleiarar og Finn Skare er teknikar.


Dette er repotasjar og intervju du får høyre på sendinga:


* Vekas nytt frå Knut Cotta Schønberg

* Utflytt lustring

* Det kjem gardskafé på Skjolden

* Jaktprat med Marte

* Nattgjest : Asle Karoliussen

Fredagskvelden på Radio Luster startar klokka 21.00 med 40 minuttar med prestevikaren, 21.40 kjem  Gunnars kjøkenmusikk. Nattsendinga startar klokka 22.00 og varer 3 timar.

Helsingar, tips og meldingar kan sendast oss på post@radioluster eller meldingstenesta her på heimesida 

40 minuttar med prestevikaren.

Her kan du høyre denne vekas 40 minuttar med prestevikaren når du vil.

På radio kvar dag klokka 21.00, søndag også klokka 09.00, nytt program kvar mandag. 

Alle sende program finn du her

Koronapandemien i Luster:

Oppdatering fredag 24.09.21

Luster Kommune sin  koronainformasjon

______________________________________

PROGRAMOVERSYN


Laurdag til fredag:

06.00 - 21.00   Nattsendingar i reprise

21.00 - 21.40   40 minuttar med prestevikaren.

21.40 - 22.00   Gunnars kjøkenmusikk

22.00 - 01.00   Nattsendingar i reprise


NB

-Fredag klokka 22.00 Nattsending på direkten.

-Mandag klokka 21.00 nytt program med   prestevikaren

-Onsdagar er det bingo klokka 20.00 

Sylvfest Lomheim og Svein Solheim,  er to av dei som var å høyre på nattsendinga 10.09.


Kjell Opheimshaug, Erling Eide og Steinar Teigen bemanna studio og teknikk denne kvelden.


Her kan du høyre innslaga deira:


Bygdakveld på Hafslo med professor Sylvfest Lomheim

Coronasituasjonen - kommuneoverlege Knur Cotta Schønberg

Turkesommaren 2021. Vi besøker bonde Olav Ugulen

Portrettintervju med Sylvfest Lomheim

Prestevikaren startar opp at med programma sine.

De fekk høyre ein prat med feiaren vår på nattsendinga  fredag 17. september.


Asbjørg og Kristen Ormberg, Erling Eide og Steinar Teigen bemanna radioen denne kvelden.


Her kan du høyre innslaga deira:


Coronanytt.

Før valet. Anita Bjørk Ruud og Salome Tweve.

Etter valet. Ein prat med Ivar Kvalen.

Aina Kvam, militærjenta.

Feiing, Linda Heggenes Bru.

Jerv, Harald Haugen.

Olav H Hauge, Hildegunn Riise, på Jostedal Hotell


Arne Nesheim, lærar, musikar og trimmar fekk de høyre på nattsendinga fredag 03.09.


May Iren Lund, Roger Carlsen, Elna Skjerven og Finn Skare bemanna Radio Luster denne kvelden.


Her kan du høyre innslaga deira:


Valet 2021 med Anita Bjørk Ruud 

40 minuttar med prestevikaren startar att.

Elisa startar på ny skule

Arne Nesheim er kveldens nattgjest

Knut C Schønberg kjem med siste nytt om korona.

Kveldens Werner

Ein på gata om valet

Lindis Alme, her med ein av dei fastbuande, fortalde om nye overnattingstilbod på Bestebakken på nattsendinga 20. august.


Jorunn Grete Ugulen, Mia Alme og John Havellen var programleiarar og Steinar Teigen var teknikar.


Her kan de høyre innslega deira:


Koronaoppdatering med Knut Cotta Schønberg

Utflytt lustring

Bestebakken har fått glashytter

Militærjente

Fiskefestivalen på Hafslo

Bolstad Hytteservice

Gamlelensmannen Arne Kvalen fekk du høyre høyre på nattsendinga den 04. juni.


Kjell Opheimshaug var programleiar, Erling Eide var sekreter og Steinar Teigen var teknikar.


Her kan du høyre innslaga deira:


Koronasituasjonen - kommuneoverlege K. Cotta Schønberg

Tørvis Hotell opnar 4. juni - Anders Grorud

Gamlelensmann Arne Kvalen fortel på bryggekanten i Solvorn

Kraftutbygging på Veitastrond - Jens K. Nes viser oss kraftverk

Turistar i Luster - Bjørg-Elisabeth og Frank Antoniazzi

Sykkelturisme - Merete Høgi

Frigjeringsdagen den 8. mai var sentralt tema på nattsendinga den 7. mai.


Jorunn Grete Ugulen, Mia Alme og Finn Skare serverte dykk sendinga:


Her kan du høyre innslaga deira:


* Knut Cotta Schønberg, koronanytt

* Frigjeringa 8. mai - samtale med nokre som hugsar dagen:

       Tilla og Aslaug

       Thomas og Ingvald

       Marta og Astri

* Bjarte Lie med nye planar

* Gaupne helselag, statistar i film om Engjadalsvegen

* Utflytt lustring

* Ny variant av Skjærtorsdags-basaren på Sørheim


Sol i Skuggeskog var nyss i Fuglesteg. Du fekk høyre frå konserten på nattsendinga fredag 27. august.


Kristen og Asbjørg Ormberg var programleiarar, Erling Eide vat sekreter og Finn Skare var teknikar.


Her kan du høyre innslaga:


Koronanytt 

Erik Enitch, bokslepp.

Rekoringen, kva er det.

Knut Åge Teigen, oppvekst.

Sol i skuggeskog i Fuglesteg, intervju.

Mathilde Skjæret. Konsert.intervju.


Ordføraren opna sykkelløype på Heggmyrane  på nattsendinga 11.06.


Jorunn Grete Ugulen, Mia Alme og John Havellen var programleiarar og Steinar Teigen var teknikar.


Her kan du høyre innslaga deira:


Knut Cotta Schønberg

Opning av sykkelsti på Heggmyrane

Utflytt lustring

Ein bussjåfør blir pensjonist

Oppdatering av tilboda til Adrianne Kvam.

Informasjon om flått og flåttbet.

Tømmerhogst var tema på fredag-sendinga 14.05.


Kjell Opheimshaug var programleiar, Erling Eide var assistent og Halvard Johan Bolstad var teknikar.


Her kan du høyre innslaga deira:


Koronanytt, Knut Cotta Schønberg

17. mai på Hafslo i år.

17. mai i 1912 på Indre Hafslo.

Tømmerhogst på Marheim

Per Jarle Molland om bedrift og sesong

Kunstveverske Marie Kvistad Eikum

Marianne Hauglum - Døsen Gard

Walaker Hotell - Ole Henrik Walaker

Eikum Hotell - Ståle Kjos Wenjum

Fredag 13. august var  May Iren Lund på lufta med haustens fyrste nattsending.


Jorunn Grete Ugulen og Finn Skare var også med på sendinga.


Her kan du høyre innslaga deira::


Koronanytt med Knut Cotta Schønberg.

Bruktbutikken i Gaupne treng fleire frivillige.

Nes Gard med ny sjef.

Med svartkrutskyting som hobby

Kvitabui i Solvorn

Kveldens Werner

Asbjørg og Kristen Ormbeg hadde sett saman sendinga 28. mai


Asbjørg og Kristen Ormberg, Erling Eide og Halvard Johan Bolstad bemanna Radio Luster denne kvelden.


Her kan du høyre innslaga deira:


Coronanytt.

Konsertprogrammet til Folkeakademiet

Hjertemarsjen, Jostedal Helselag.

Marta Vigdal, Astri Marie Fossøy fortel

Våronn:

   John Geir Sperle

   Halvard Sørheim Evjestad

   Hans Hermann Kalhagen

   Magnar Høyum

   Svein Sanden

Ein prat med Marit på Marits.

Ein prat med Bente på Lika.

Anita Kjørlaug fortel om gåtur-tilbod på Radio Luster fredag 21.05 


May Iren Lund, Linn Elina Skjerven og Roger Carlsen var programleiarar og Steinar Teigen var teknikar.


Her kan du høyre innslaga deira:


Kveldens Werner

Knut C Schønberg, koronanytt

Gåtur med trivleg gjeng

Knut Åge Teigen fortel om  sommarskule

Fritidsfondet

Bjørnar Kvernstuen fortel om strongman-arrangement