Stein P Aasheim var å høyre på radio den 24.03

Kristen og Asbjørg Ormberg, Erling Eide og Steinar Teigen var på vakt.

Her kan du høyre innslaga deira:


Aktuell informasjon.


Bård Flattun Lilleng, etter Corona !!


Stein P Aasheim på Jostedal Hotell.


Jostedal Historielag v/Peder Kjærvik     Bileta finn du her.


Bøtun, Mathilde Buch Larsen .


Sverre si bok, Sverre Davidsen.


Fredagskvelden på Radio Luster startar klokka 20,40 med  Countryimen, Gunnars kjøkenmusikk klokka 21.40 og  Nattsending klokka 22.00

Per Birger Lomheim var  ein av gjestene den 10.03.

Kjell Opheimshaug, Steinar Teigen og Erling Eide laga sendinga.

Her kan de høyre innslaga:


Aktuell informasjon


TINE- møte på Eikum Hotell del1


TINE- møte på Eikum Hotell del 2


Blombakken - Per Birger Lomheim


Leksehjelp - Anita Kjørlaug


Møte om arealplanen i Gaupne

Jonas fortel om den nye tøykonteineren på Simas den 24.02.

Jorunn Grete Ugulen, John Havellen, Mia Alme og Finn Skare lagamsendinga

Her kan innslaga høyrast:


Aktuell informasjon


Kunstutstilling og vandreutstilling på Pyramiden


Jonas Falkgjerdet Svåi på ATS fortel om ny kle/tøy-container.


Kirsten Nyløy - aktiv pensjonist. 


Utflytt lustring.


Ragnhild Sviggum - Luster omsorg

10.02.

Kjell Opheimshaug, Erling Eide og Steinar Teigen

Her kan du høyre innslaga:


Aktuell informasjon.


Nytt frå Radio Luster sitt årsmøte.


Tobakksdyrking i Luster - Arne Kvalen


Fleskadans på Eikum


Hafslo sogelag


Wenche Schanke Eikum er gjest på radioen den 17.03.


Bemanning: Joel Vatne Fardal, Torleif Alme, John Havellen og May Iren Lund .

Her kan de høyre innslaga deira:


Aktuell informasjon


Wenche S. Eikum fortel om jobben sin i Sogn avis. 


Redaktør Arve Uglum 


Marianne Berg med potetprat på biblioteket.


Forfattaren Sverre Davidsen


Jussprat med Anette S. Norberg


Ny ungdomsklubb i Gaupne


Vekas Werner

Det var reportasje frå den årlege skreiedagen i Åsen på sendinga den 03.03.

Kristen og Asbjørg Ormberg, Erling Eide og Finn Skare var mannskap.

Her kan de høyre:


Aktuell informasjon


Bård Flattun Lilleeng om førarkort.


Eg gjette Tulla.


Gardinvedlikehold på Jostedal Samfunnshus.


Skreiedag i Åsen.


LHL-dansen.


Ei liten prat i Åsen


Ulukka i Ormeli.


Kveldens Werner

17.02.

John Havellen, May Iren Lund, Finn Skare, Joel V Fardal og Lise Rønning laga sendinga

Her kan du høyre innslaga:


Aktuell informasjon


Ingrid Mork Nygård


Anette med tema arv.


Internasjonal dag


Tor Bremer


Konsert på biblioteket