Roger Severin Bruland var med på nattsendinga 25.11.

Kristen og Asbjørg Ormberg var programleiarar. Med seg på laget hadde dei også Finn Skare og Erling Eide.

Her kan du høyre innslaga:


Bård Flattun Lilleng om demens.


Roger Severin Bruland, utanriksreportar i krig og korona.


Kyrkja i advents og juletider.


Dei tilsette på kyrkjekontoret.


Ein prat med Sigrid Moldestad og Liv Merete Kroken

Me fekk høyre om nye tilbod frå Bøtun på sendinga den 10.11.

Jorunn Grete, John og Mia var i studio. Finn styrde lyden.

Her kan du høyre innslaga deira:


Sandhya Holene om musikk-kafé på Hafslo


Oddstein Haugen om marknad i Solvorn


Nytt tilbod på Bøtun Gard


Hans Næss om julemarknaden i Marifjøra


Joker Luster blir digital butikk


Frisklivssentralen - Synne Aafedt Liljedal.


Utflytt lustring


ROCKET-MAN

Fredagens nattsending den 01.12 vart send i opptak.

Den var laga av Jorunn Grete Ugulen og Finn Roald Skare.

Her kan du høyra innslaga:


Arne Johannessen, pensjonert politimann.


Prat med Jens Brekke om årets Illustrerte Tyleskap.


Gjenhøyr om då fyrste trekkspelet kom til Ormberg


Gjenhøyr av samtale med Ragnhild Sviggum og Torunn Kjos Kvam som tek matførebuing i førjulstid på alvor.


Litt om fotoklubben.


Hugs batteri i brannvarslaren.