Ikkje berre enkelt å klyppe denne snora då ordføraren opna sykkelløype på Heggmyrane. Resultatet fekk de høyre på nattsendinga 11.06.


Jorunn Grete Ugulen, Mia Alme og John Havellen var programleiarar og Steinar Teigen var teknikar.


Her kan du høyre innslaga deira:


Knut Cotta Schønberg

Opning av sykkelsti på Heggmyrane

Utflytt lustring

Ein bussjåfør blir pensjonist

Oppdatering av tilboda til Adrianne Kvam.

Informasjon om flått og flåttbet.

Kvelden startar med Favorittmusikken min klokka 20.30, 40 minuttar med prestevikaren klokka 21.00 og Gunnars kjøkenmusikk klokka 21.40. Klokka 22.00 startar nattsendinga og varer til ca 01.00.

Helsingar og meldingar sender de til post@radioluster.no eller skriv det på meldingstenesta vår som du finn her

Gamlelensmannen Arne Kvalen fekk du høyre høyre på nattsendinga den 04. juni.


Kjell Opheimshaug var programleiar, Erling Eide var sekreter og Steinar Teigen var teknikar.


Her kan du høyre innslaga deira:


Koronasituasjonen - kommuneoverlege K. Cotta Schønberg

Tørvis Hotell opnar 4. juni - Anders Grorud

Gamlelensmann Arne Kvalen fortel på bryggekanten i Solvorn

Kraftutbygging på Veitastrond - Jens K. Nes viser oss kraftverk

Turistar i Luster - Bjørg-Elisabeth og Frank Antoniazzi

Sykkelturisme - Merete Høgi


Frigjeringsdagen den 8. mai var sentralt tema på nattsendinga den 7. mai.


Jorunn Grete Ugulen, Mia Alme og Finn Skare serverte dykk sendinga:


Her kan du høyre innslaga deira:


* Knut Cotta Schønberg, koronanytt

* Frigjeringa 8. mai - samtale med nokre som hugsar dagen:

       Tilla og Aslaug

       Thomas og Ingvald

       Marta og Astri

* Bjarte Lie med nye planar

* Gaupne helselag, statistar i film om Engjadalsvegen

* Utflytt lustring

* Ny variant av Skjærtorsdags-basaren på Sørheim


Eva Hallaren skal starte produksjon og sal av hagestover. Det fortalde ho om om på nattsendinga den  09.04.


Jorunn Grete Ugulen og Mia Alme var progranleiarar og Steinar Teigen var teknikar


Her kan du høyre innslaga deira:


Koronanytt med Knut Cotta Schønberg

Utflytt lustring Jan Kåre Duesund

Spreke pensjonistar

Restaurering av industriplassen i Feiga frå 16- 1700 talet

Eva Hallaren fortel om hagestove-planane sine.

"Moldenkongen" var ein av dei du fekk høyre frå på nattsendinga 19. 03.


Jorunn Grete Ugulen og Mia Alme sat i studio og Steinar Teigen var teknikar.


Her kan du høyre innslaga deira:


* Kommuneoverlegen - koronanytt

* Når sekundar tel.

* Kva skjer på Fjordstova?

* Utflytt lustring

* Bøtun - økologisk markedshage og småbruk

* Moldenkongen

* Gåturane startar opp att

Tømmerhogst var tema på fredag-sendinga 14.05.


Kjell Opheimshaug var programleiar, Erling Eide var assistent og Halvard Johan Bolstad var teknikar.


Her kan du høyre innslaga deira:


Koronanytt, Knut Cotta Schønberg

17. mai på Hafslo i år.

17. mai i 1912 på Indre Hafslo.

Tømmerhogst på Marheim

Per Jarle Molland om bedrift og sesong

Kunstveverske Marie Kvistad Eikum

Marianne Hauglum - Døsen Gard

Walaker Hotell - Ole Henrik Walaker

Eikum Hotell - Ståle Kjos Wenjum

Erlend Sie er ein av dei de fekk høyre frå på nattsendinga den 16. april


Kjell Opheimshaug var programleiar og hadde Erling Eide og Halvard Johan Bolstad med på laget.


Her kan du høyre innslaga deira:


Frå koronavaksineringa

Koronanytt med Knut Cotta Schønberg

Erlend Sie - Agronomstudent og skihoppar i Trøndelag

Oppdatering på besøksvenn - Britt Veum Hauge

Raaum Gard på Mollandsmarki - turisme over Lustrafjorden

Førebyggjande helsesamtalar - Laila Haugsvær

På biletet ser de ruta som fenta gjorde i forteljinga til Malvin Moen på nattsendinga den 30. april.


Kristen og Asbjørg Ormberg var programleiarar, Erling Eide var sekreter og Steinar Teigen var teknikar.


Her kan de høyre innslaga deira


Oddbjørn Hesjevoll les diktet Vårvon.

Coronanytt  med Knut Cotta Schønberg

Vårens vakraste eventyr, på Alsmo.

Soger frå Indrebygdi, Malvin Moen.

Mette Gillespie, målingar på Breen.

Åslaug Hansegård, dagleg leiar på bregeimsenteret vert med.

Kva kan reparerast hos Luster Radio TV Service

Kva reparerar dei på Sport 1

Soga om Hans Nielsen Hauge stod på sende-planen på nattsendinga langfredag 1. april


Kristen og Asbjørg Ormberg var programleiarar. Dei hadde Erling Eide og Finn Skare med seg på laget.


Her kan du høyre innslaga deira:


Munnbind på Gjerde 

Håkon Skjerdal. Ny CD 

Oddbjørn Hesjevoll  les

Gerd Bekkevold Healer på Indre Hafslo

Om Hans Nilsen Hauge og haugianarrørsla

Deildekall, Gunnar Fossen

______________________________________________

PROGRAMOVERSYN


Mandag:

06.00 Nattsending i reprise

12.00 Favorittmusikken min

12.30 Nattsending i reprise

20 30 Favorittmusikken min

21.00 40 minuttar med prestevikaren(ny)

21.40 Gunnars kjøkenmusikk

22.00 Nattsending i reprise


Tysdag

05.30 Nattsending i reprise

11.30 Favorittmusikken min

12.30 Nattsending i reprise

20 30 Favorittmusikken min

21.00 40 minuttar med prestevikaren

21.40 Gunnars kjøkenmusikk

22.00 Nattsending i reprise


Onsdag:

05.00 Nattsending i reprise

11.00 Favorittmusikken min

11.30 Nattsending i reprise

20 00 BINGO

21.40 Gunnars kjøkenmusikk

22.00 Nattsending i reprise


Torsdag:

04.30 Nattsending i reprise

10.30 Favorittmusikken min

11.00 Nattsending i reprise

20 30 Favorittmusikken min

21.00 40 minuttar med prestevikaren

21.40 Gunnars kjøkenmusikk

22.00 Nattsending i reprise

 


Fredag

04.00 Nattsending i reprise

10.00 Favorittmusikken min

10.30 Nattsending i reprise

20 30 Favorittmusikken min

21.00 40 minuttar med prestevikaren

21.40 Gunnars kjøkenmusikk (ny)

22.00 Nattsending (direktesending)


Laurdag:

06.00 Nattsending i reprise

12.00 Favorittmusikken min (ny)

12.30 Nattsending i reprise

20 30 Favorittmusikken min 

21.00 40 minuttar med prestevikaren

21.40 Gunnars kjøkenmusikk

22.00 Nattsending i reprise


Søndag:

06.00 Nattsending i reprise

09.00 40 minuttar med prestevikaren

09.40 Nattsending i reprise

12.40 Favorittmusikken min

13.10 Nattsending i reprise

20 30 Favorittmusikken min

21.00 40 minuttar med prestevikaren

21.40 Gunnars kjøkenmusikk

22.00 Nattsending i reprise


Møter i kommunestyre vert  overført direkte.

Asbjørg og Kristen Ormbeg hadde sett saman sendinga 28. mai


Asbjørg og Kristen Ormberg, Erling Eide og Halvard Johan Bolstad bemanna Radio Luster denne kvelden.


Her kan du høyre innslaga deira:


Coronanytt.

Konsertprogrammet til Folkeakademiet

Hjertemarsjen, Jostedal Helselag.

Marta Vigdal, Astri Marie Fossøy fortel

Våronn:

   John Geir Sperle

   Halvard Sørheim Evjestad

   Hans Hermann Kalhagen

   Magnar Høyum

   Svein Sanden

Ein prat med Marit på Marits.

Ein prat med Bente på Lika.

Anita Kjørlaug fortel om gåtur-tilbod på Radio Luster fredag 21.05 


May Iren Lund, Linn Elina Skjerven og Roger Carlsen var programleiarar og Steinar Teigen var teknikar.


Her kan du høyre innslaga deira:


Kveldens Werner

Knut C Schønberg, koronanytt

Gåtur med trivleg gjeng

Knut Åge Teigen fortel om  sommarskule

Fritidsfondet

Bjørnar Kvernstuen fortel om strongman-arrangement

Rune Eide Stenehjem fortalde om sitt eige nye  treningsprosjekt på sendinga fredag 23. april klokka 22.00.


May Iren Lund, Roger Carlsen, John Oddvar Vinda og Finn Skare hadde ansvaret for sendinga denne kvelden


Her kan du høyre innslaga deira:


Knut Cotta Schønberg med koronanytt

Werner på ein fredag

Rune Eide Stenehjem sitt treningsprosjekt

Adrianne Kvam på båttur.

Nye folk i uglabui i Marifjøra

Strongmankonkurranse i Gaupne - blir det noko av?


De fekk høyre om gågjengen i Gaupne på nattsendinga fredag 26.03 


May Iren Lund, Roger Carlsen og Finn Skare stod for sendinga


Her kan du høyre innslaga deira: