Torsdag vart heile 4 idretts og trimanlegg offisiellt opna i Luster. Dette fekk du høyre frå på nattsendinga 26.11.


Jorunn Grete Ugulen og Steinar Teigen serverar dykk sendinga.


Her kan du høyra innslaga deira:


Opning av Luster Idrettspark

Reopning av idrettshallen etter omfattande oppussing

Reopning av badebassenget på Fjordstova

Opning av turveg Marifjøra - Gaupne.

Julegrantenning i Gaupne.

Vegil Rebni Kjær, strongman i landstoppen.

Jul i tunet i Luster

Jul på Skjolden


Fredagskvelden på Radio Luster startar klokka 21.00 med 40 minuttar med prestevikaren, 21.40 kjem  Gunnars kjøkenmusikk og klokka 22.00 startar Nattsendinga og varer 3 timar.


Helsingar, tips og meldingar kan sendast oss på post@radioluster eller meldingstenesta her på heimesida 

Nytt program med Finn Skare som programleiar.

Kvar laurdag kl 22.00 inviterar Finn ein lustring til studio for ein prat der målet er rett og slett å bli betre kjend med personen.

Programmet kjem i reprise søndag klokka 9.40 og kvar dag klokka 15.00

Du kan også høyre det her.

40 minuttar med prestevikaren.

Her kan du høyre denne vekas 40 minuttar med prestevikaren når du vil.

På radio kvar dag klokka 21.00, søndag også klokka 09.00, nytt program kvar mandag. 

Alle sende program finn du her

De fekk møte husbyggarane Anna Stølen og Kai Arne Feet på nattsendinga den 12.11.


Kjell Opheimshaug, Erling Eide og Steinar Teigen laga sendinga.


Her kan du høyre innslaga deira:


Jermund Lien Molland ny banksjef i Luster Sparebank, portrettintervju.

Koronanytt

Husbygging på Joranger. Vi møter Anna Stølen og Kai Arne Feet

Offisiell opning av nye Busenteret i Gaupne

Sauesanking i snø og høgfjell, Torodd Kvam fortel.


Folk Flest, her med siste øvinga før senen i Sogndal  Kulturhus står for tur laurdag. Den 22.10 fekk me ein prat med dei.


Jorunn Grete Ugulen, Mia Alme, John Havellen og Steinar Teigen tok hand om sendinga.


Her kan de høyre innslaga deira:


* Knut Cotta Schønberg

* Husflidsgruppa i Fortun

* På øving med Folk Flest

* Ivory spelar også att.

* Utflytt lustring

* Det blir julemarknad i Marifjøra

* Jaktprat med 2 søstrer

Sylvfest Lomheim og Svein Solheim,  er to av dei som var å høyre på nattsendinga 10.09.


Kjell Opheimshaug, Erling Eide og Steinar Teigen bemanna studio og teknikk denne kvelden.


Her kan du høyre innslaga deira:


Bygdakveld på Hafslo med professor Sylvfest Lomheim

Coronasituasjonen - kommuneoverlege Knur Cotta Schønberg

Turkesommaren 2021. Vi besøker bonde Olav Ugulen

Portrettintervju med Sylvfest Lomheim

Prestevikaren startar opp at med programma sine.

Spelemannen Per Fossøy er ein av dei som var å høyre på nattsendinga den 05.11


Asbjørg og Kristen Ormberg var programleiarar. Med seg på laget hdde dei også Erling Eide og Finn Skare.


Her kan du høyre innslaga deira:


Koronanytt

Kultur-Noreg vaknar att !

Unge Jegrar i Jostedal

Per Fossøy, Spelemannen

Nordsjødukkarane på Jostedal Hotell

Astri Marie Fossøy, om Marta Vigdal

Jostedalsrypa, ein prat med Jens Brekke


Dette biletet har Svanaug Katla Dvergedal laga. Fredag 15. 10. var ho å høyra på radio.


Asbjørg og Kristen Ormberg var proramleiarar, Erling Eide var sekreter og Finn Skare styrde  teknikken.


Her kan du høyre innslaga deira:


Koronanytt frå Knut Schønberg

Astri Fossøy fortel om ho Marta Vigdal

Reportasje frå fruktpressing i Åsen

Haust på Mollandsmarki

Svanaug Katla Dvergedal fortel om livet som biletvevar.

Haustmoro på Heggmyrane


Asle Karoliussen er pensjonist. Den 24.09 fortalde han om tida si i politiet. 


Jorunn Grete Ugulen var programleiar og Finn Skare var teknikar.


Her kan du høyra innslaga deira:


* Vekas nytt frå Knut Cotta Schønberg

* Utflytt lustring

* Det kjem gardskafé på Skjolden

* Haustmarknad i Parken

* Nattgjest : Asle Karoliussen

Arne Nesheim, lærar, musikar og trimmar fekk de høyre på nattsendinga fredag 03.09.


May Iren Lund, Roger Carlsen, Elna Skjerven og Finn Skare bemanna Radio Luster denne kvelden.


Her kan du høyre innslaga deira:


Valet 2021 med Anita Bjørk Ruud 

40 minuttar med prestevikaren startar att.

Elisa startar på ny skule

Arne Nesheim er kveldens nattgjest

Knut C Schønberg kjem med siste nytt om korona.

Kveldens Werner

Ein på gata om valet

Stein Bugge Næss og Ole Hermann Meløy fortalde om 50 års jubileum i Luster Turlag på nattsendinga den 19.11.


Jorunn Grete Ugulen, Mia Alme, John Havellen og Steinar Teigen bemanna radioen denne kvelden.


Her kan du høyre innslaga deira:


* Knut Cotta Schønberg

* Utflytt lustring

* Hafslo Songlag 70 år

* Luster Turlag 50 år

* Julemarknad i Fortun

* "Mann for sitt kjevle" sel flatbrød.

* Forfattar Rune Timberlid med bok om motstandsrørsla i Sogn 

Asborg Leirdal Kjærvik, aktiv i Gaupne Helselag og Nasjonalforeningen for folkehelsen var å høyra den 29.10.


May Iren Lund i studio og Finn Skare i teknikken hadde vakt i radioen denne kvelden.


Her er innslaga deira:


Jonas Bathen - skikkeleg strongman

Anita Kjørlaug om tilbode juleglede

Fotballspelar Anna 

Kveldens Werner

Gaupne helselag og Asborg.

Korona og annan vaksine med Knut Schønberg

Anita Kjørlaug om brutbui frå starten til no.


Reportasje frå Arne Kvalen sitt museum var eit av innslaga på nattsendinga 08.10.


Kjell Opheimshaug, Erling Eide og Steinar Teigen bemanna studio og teknikk denne kvelden.


Her kan du høyra innslaga deira:


Ailen vann 41 000 kriner

Museumsbesøk hos gamlelensmann Arne Kvalen

Katten som går på besøk frå Solvorn til Indre Hafslo

Kinsedal under krigen

De fekk høyre ein prat med feiaren vår på nattsendinga  fredag 17. september.


Asbjørg og Kristen Ormberg, Erling Eide og Steinar Teigen bemanna radioen denne kvelden.


Her kan du høyre innslaga deira:


Coronanytt.

Før valet. Anita Bjørk Ruud og Salome Tweve.

Etter valet. Ein prat med Ivar Kvalen.

Aina Kvam, militærjenta.

Feiing, Linda Heggenes Bru.

Jerv, Harald Haugen.

Olav H Hauge, Hildegunn Riise, på Jostedal Hotell