Countrytimen kvar dag klokka 20.40 

Countrytimen er eit nytt program som Jorunn Grete Ugulen lagar og som kjem på lufta fredag klokka 20.40. Så går det i reprise heile veka til samme tid.

Søndag 1. mai var siste dag med prestevikaren denne sesongen.

Her kan du høyre alle tidlegare program.

Fredagskvelden på Radio Luster startar med Gunnars kjøkenmusikk klokka 21.40 og nattsending klokka 22.00

Knut Cotta Schønberg var gjest på sendinga 07.05

Jorunn Grete Ugulen, Mia Alme, John Havellen og Steinar Teigen laga sendinga.

Her kan de høyre innslaga deira:


Knut Cotta Schønberg. 


Norvald Skogly er nattgjest.


Utflytt lustring, Heidi Karin Bergum.


Norgesmeistar Per Hauge


Oppdatering frå møte i Gaupne bygdalag.

Livet til familien Aasen Hauge på Fanaråken fekk de høyre om på sendinga den 13.05.

Kristen og Asbjørg Ormberg var programleiarar. Finn Skare og Erling Eide var også med.Per Hauge i kommunestyret


Trekkspelprat med Jon Faukstad


Marit Elvekrok Barndomsminner


Anders Molland om fastpris-avtale på straum


Jostedal Helselag på tur.


Anette S. Norberg om parkering i Luster


Linda Brunborg, Status for flyktningar til Luster.


Fredag 29.04  fekk du høyre Abid Raja på nattsendinga.

May Iren Lund, Torleif Alme, John Oddvar Vinda og Steinar Teigen haddde sendinga.


Mary Aasen, Jostedal Helselag.


Aud Jorunn Høyheim.


Stein Olav Njøs, Gaupne Bygdelag.


Sindre Steig.


Abid Raja.


Ein rapport frå Ung Entrepenørskapsmesse.


15.04.

Kristen og Asbjørg Ormberg var programleiarar. Med seg på laget hadde dei Erling Eide og Finn Skare


Utfløtt Jostedøl, Olav Gardshaug.


Årsmøte Jostedal Historielag, ein prat med Olav Stølen.


Even Loe om snøvinteren me har bak oss.


Rapport frå Bjønnarennet