RADIO LUSTER

Eva Hallaren skal starte produksjon og sal av hagestover. Det fortalde ho om om på nattsendinga den  09.04.


Jorunn Grete Ugulen og Mia Alme var progranleiarar og Steinar Teigen var teknikar


Her kan du høyre innslaga deira:


Koronanytt med Knut Cotta Schønberg

Utflytt lustring Jan Kåre Duesund

Spreke pensjonistar

Restaurering av industriplassen i Feiga frå 16- 1700 talet

Eva Hallaren fortel om hagestove-planane sine.

Kvelden startar med Favorittmusikken min klokka 20.30, 40 minuttar med prestevikaren klokka 21.00 og Gunnars kjøkenmusikk klokka 21.40. Klokka 22.00 startar nattsendinga og varer til ca 01.00.

Helsingar og meldingar sender de til post@radioluster.no eller skriv det på meldingstenesta vår som du finn her

Torodd Kvam tok oss med til Veitastrondi på nattsendinga fredag den 12.03.


Kjell Opheimshaug Erling Eide og Halvard Johan Bolstad stod for sendinga denne kvelden.


Her kan du høyre innslaga deira:


Kvinner i manneklær - 8. marsmarkering.

Coronanytt frå kommuneoverlegen

Nye bønder i Midt-Baten på  Mollandsmarki

Torodd Kvam tek oss med til Veitastrond

Einar Nes på Veitastrond fortel om livet sitt


Desse fire driv med  kvardagsrehabilitering. Kva det er fekk du høyre om på nattsendinga den 19.02.


Jorunn Grete Ugulen, Finn Skare og Steinar Teigen var på vakt i radioen denne kvelden


Her kan du høyre innslaga deira:


Fjellsportfestivalen i Sogndal kjem og underheld på Radio Luster onsdag.

Kvardagsrehabilitering i kommunen

Kommuneoverlege Knut Cotta Schønberg

Utflytt lustring

Jegertvillingane

Flåtten i kulda

Luster utstyrssentral

Peter Stol


Kroken Frukt og Bær har snart fått ny eigar. Anne Lise Haukadal fortel om det på nattsendinga den 29.01.


May Iren Lund, Roger Carlsen og Jorunn Grete Ugulen var programleiarar og Finn Skare betjente teknikken.


Her kan du høyre innslaga deira:


Vekas koronanytt frå Knut Schønberg

Anne Lise Haukadal sel verksemda si.

Kveldens nattgjest Anders Fortun

Espen Ohnstad, gaupningen son er flytta til USA

Klart for fugleteljingshelga

Kveldens ord frå Werner

"Moldenkongen" var ein av dei du fekk høyre frå på nattsendinga 19. 03.


Jorunn Grete Ugulen og Mia Alme sat i studio og Steinar Teigen var teknikar.


Her kan du høyre innslaga deira:


* Kommuneoverlegen - koronanytt

* Når sekundar tel.

* Kva skjer på Fjordstova?

* Utflytt lustring

* Bøtun - økologisk markedshage og småbruk

* Moldenkongen

* Gåturane startar opp att

Tannlekjaren Anne Lene Sygna Halleråker har hatt klinikk i Gaupne i vel 2 år. Korleis det har gått fekk du høyre på nattsendinga den 26.02.


May Iren Lund og Roger Carlsen var programleiarar og Finn Skare var teknikar.


Her kan du høyre innslaga deira:


Gaupne helselag, årsmøte / basar

Status for handball i Luster.

Korleis vert sesongen til fotballaktivitetane i år?

Korona m Knut Schønberg

Anne Lene Sygna Halleråker, tannklinikken

Kitija Opheim, korleis gjekk det etter Kremkroken.

Vekas Werner


De fekk høyre ein reportasje frå byginga av Bergselvi Kraftverk på nattsendinga fredag 05.02.


Kristen og Asbjørg Ormberg var programleiarar. Med seg hadde dei Erling Eide og Steinar Teigen


Her kan du høyre innslaga deira:


Coronanytt 

Gamle Bedetradisjonar.

Ein prat med Dordi Boksasp Lærum.

Ein telefon til Veitastrondi.

Bergselvi Kraftverk på Skagen.

Lika på Pyramiden utvidar

Mandag klokka 21.00 er Trond på lufta att med sine 40 minuttar med prestevikaren.

PROGRAMOVERSYN

Mandag:

06.00 Nattsending i reprise

12.00 Favorittmusikken min

12.30 Nattsending i reprise

20 30 Favorittmusikken min

21.00 40 minuttar med prestevikaren(ny)

21.40 Gunnars kjøkenmusikk

22.00 Nattsending i reprise


Tysdag

05.30 Nattsending i reprise

11.30 Favorittmusikken min

12.30 Nattsending i reprise

20 30 Favorittmusikken min

21.00 40 minuttar med prestevikaren

21.40 Gunnars kjøkenmusikk

22.00 Nattsending i reprise


Onsdag:

05.00 Nattsending i reprise

11.00 Favorittmusikken min

11.30 Nattsending i reprise

20 00 BINGO

21.40 Gunnars kjøkenmusikk

22.00 Nattsending i reprise


Torsdag:

04.30 Nattsending i reprise

10.30 Favorittmusikken min

11.00 Nattsending i reprise

20 30 Favorittmusikken min

21.00 40 minuttar med prestevikaren

21.40 Gunnars kjøkenmusikk

22.00 Nattsending i reprise

Soga om Hans Nielsen Hauge stod på sende-planen på nattsendinga langfredag 1. april


Kristen og Asbjørg Ormberg var programleiarar. Dei hadde Erling Eide og Finn Skare med seg på laget.


Her kan du høyre innslaga deira:


Munnbind på Gjerde 

Håkon Skjerdal. Ny CD 

Oddbjørn Hesjevoll  les

Gerd Bekkevold Healer på Indre Hafslo

Om Hans Nilsen Hauge og haugianarrørsla

Deildekall, Gunnar Fossen

Helene Myklemyr Bolstad fortalde om uforklarlege hendingar på nattsendinga 05.03.


Kristen og Asbjørg Ormberg var programleiarar, Erling Eide var sekreter og Steinar Teigen var teknikar.


Her kan du høyre innslaga deira:


Coronanytt med Knut Schønberg

Kjell Sverre Snøtun om oppvarming.

Sarah J. Hails Gjelsten fortel om fastetida

Reisebrev frå nord

Helene Myklemyr Bolstad fortel.

Kristine Sie om hagestell

Olav Stølen om hagestell


Elverksjef Anders Molland fortalde om vinterens høge straumprisar på nattsendinga den 12.02.21.


Kjell Opheimshaug og Erling Eide bemanna studio medan Halvard Johan Bolstad var teknikar.


Her kan du høyre innslaga deira:


Vinterkulde og straumprisar - Everksjef Anders Molland

Coronasitusajonen - Kommuneoverlege Knut Cotta Schönberg

Årsmøte i Hafslo Sogelag

Skreiedag i Åsen i Jostedal.

Arkitektur - kåseri ved Werner Hillestad

Fredag

04.00 Nattsending i reprise

10.00 Favorittmusikken min

10.30 Nattsending i reprise

20 30 Favorittmusikken min

21.00 40 minuttar med prestevikaren

21.40 Gunnars kjøkenmusikk (ny)

22.00 Nattsending (direktesending)


Laurdag:

06.00 Nattsending i reprise

12.00 Favorittmusikken min (ny)

12.30 Nattsending i reprise

20 30 Favorittmusikken min 

21.00 40 minuttar med prestevikaren

21.40 Gunnars kjøkenmusikk

22.00 Nattsending i reprise


Søndag:

06.00 Nattsending i reprise

09.00 40 minuttar med prestevikaren

09.40 Nattsending i reprise

12.40 Favorittmusikken min

13.10 Nattsending i reprise

20 30 Favorittmusikken min

21.00 40 minuttar med prestevikaren

21.40 Gunnars kjøkenmusikk

22.00 Nattsending i reprise


Møter i kommunestyre vert  overført direkte.

De fekk høyre om gågjengen i Gaupne på nattsendinga fredag 26.03 


May Iren Lund, Roger Carlsen og Finn Skare stod for sendinga


Her kan du høyre innslaga deira:I julehelga var det lys att i det nyrestaurerte stovehuset på Fladhammar. Dette fekk de høyre om på nattsendinga fredag 22.01.


Jorunn Grete Ugulen og Mia Alme var programleiarar og Steinar Teigen var teknikar.


Her kan du høyre innslaga deira:


Embetsgarden Fladhammar

Metre om arbeidet på Fladhammar

Utflytt lustring

Kommuneoverlegen om korona / vaksinering

Yngvar Andersen om nyttårsforsett og trening

Demenskoordinator i Luster