Vaktliste våren 24.

Dato   Studio

Teknikk

03.05

May Iren

Finn

10.05

Kristen

Finn

24.05

Kjell

Steinar

31.05

Jorunn Grete

Steinar

07.06

May Iren

Finn