PROGRAMOVERSYN


Program sende for fyrste gang:

Fredag klokka 20.40: Countrytimen

Fredag klokka 21.40: Gunnars kjøkenmusikk

Fredag klokka 22.00: Nattsending på direkten.

Onsdag klokka 20.00 - 21.40:  BINGODaglege reprisesendingar:

06.00 - 15.00   Nattsendingar 

15.00 - 16.00   Countrytimen

16.00 - 20.40   Nattsendingar

20.40 - 21.40   Countrytimen 

21.40 - 22.00   Gunnars kjøkenmusikk 

22.00 - 01.00   Nattsending 


Her finn du lenkjer til informasjon om alle dei faste programma på Radio Luster