PROGRAMOVERSYN


Program sende for fyrste gang:

Fredag klokka 21.40: Gunnars kjøkenmusikk

Fredag klokka 22.00: Nattsending på direkten.

Laurdag klokka 22.00: Finn Skare møter ein lustring

Mandag klokka 21.00: 40 minuttar med prestevikaren

Onsdag klokka 20.00 - 21.40:  BINGO


Daglege reprisesendingar:

06.00 - 15.00   Nattsendingar 

15.00 - 16.00   Finn Skare møter ein lustring 

16.00 - 21.00   Nattsendingar 

21.00 - 21.40   40 minuttar med prestevikaren 

21.40 - 22.00   Gunnars kjøkenmusikk 

22.00 - 01.00   Nattsendingar 


Her finn du lenkjer til informasjon om alle dei faste programma på Radio Luster