Ein time med ein lustring er eit nytt program som Finn Skare har sett seg som mål å servere lydarane ei tid framover. Det vert nytt program kvar laurdag kveld. På nett vert dei tilgjengeleg frå laurdag ettermiddag og på radio vert dei å høyre laurdag klokka 22.00 og søndag etter 40 minuttar med prestevikaren, ca klokka 09.40 og klokka 22.00. Deretter kan du høyra dei mandag til fredag klokka 15.00


Programma vert lagde ut her etter kvart som vekene går framover:


13. november 2021:  Norvald Hovland

20. november 2020:  Trond Fredrik Johansen

27. november 2021:   Ingeborg Steig