BINGO

På Radio Luster kvar onsdag kl 20.00. på FM og nettradio.


Når du har bingo ringer du Radio Luster telefon 57 68 14 10 raskast mogeleg.


Etter programmet må vinnarane levere vinnararket til Radio Luster. Dette kan skje digitalt, dvs du kan ta eit bilete  av heile arket med mobiltelefon og sende det til 90 98 52 88 eller bingo@radioluster.no.  Du kan også sende arket til Radio Luster  Rådhusgata 5  6868 Gaupne eller levere det i postkassa vår på Pyramiden.

Du må også sende med navnet og bankkonto-nummeret til vinnaren. Biletet må innehalda både vinst-ruta og serienummeret øverst og nederst på arket.Om du bur på ein stad me ikkje sel blokker kan du få dei tilsendt pr. epost.

Då må du skrive ut sjølv. Send epostadressa du vil ha dei tilsendt på til bingo@radioluster.no

eller finn.skare@gmail.com

Du må bestille og betale med Vipps før du får tilsendt blokkene.


Logg inn med QR kode:Eller:

Logg inn på vipps

Trykk på "Send"

Skriv 129510 eller Radio Luster i søkefeltet.

Trykk på Radio Luster BINGO og skriv summen.

Fullfør betalinga


Betaling må skje innan kl 18,00 onsdagen du vil spele.REGLAR

 

Prisen er kr 50.- pr blokk

Spelet er på 5 ark a' 3 spel, 1 rekke 2 rekker og 3 rekker

 

Gevinstplan:

 

Ark 1, 2 og 4

1 rekke kr 100.-

2 rekker kr 200.-

3 rekker kr 400.-


Ark 3

1 rekke kr 100.-

2rekker kr 200.-

3 rekker kr 1000.-

Bonus på 3 rekker kr 40 000 innan 48 tal.


Ark 5

1 rekke 100.-

2 rekker 200.-

3 rekker 6000.-

Salstadar blokker:

 

Coop Skjolden

Hans Lerum eftf. Luster

Joker Luster

Coop Gaupne

Pyramidekafeen Gaupne

Thor Bakkens eftf. Jostedal

Spar Hafslo

Mix-kiosken Sogndal

Esso Lærdal

Joker Ljøsne

Vee-kiosken Øvre Årdal