I skymingi

Programleiar Harald Vatne


Dette programmet har no teke ein pause men kjem att etter jul er planen.


I skymingi er eit program der Harald Vatne framfører lyrikk og samtalar med

teknikaren sin, Finn Skare, om dikta og diktinga til sentrale forfattarar.

Du kan høyre alle tidlegare programma på denne sida.