Det er tid for årets lisensaksjon.

I desse dagar mottek de nokre ord frå oss som står bak  dugnadsprosjektet Radio Luster.

Den frivillige lisensen på kr 200,- som me no inviterar alle til å betale er viktig for oss som står bak dette. I tillegg til den økonomiske hjelpa dette er, så er det ein viktig motivasjonsfaktor for framtidig arbeide.


Vårt bankgironummer er 3785 07 03869Det er også mogeleg å betale lisensen med 


Slik gjer du om du har vipps på telefonen din:


Logg inn på vipps

Trykk på "send"

Skriv 129510 eller Radio Luster i søkefeltet.

Trykk på Radio Luster og summen du vil betale, anbefalt 200.-

Alle som har betalt innan 16.01. er med i trekkingen av ein DAB/FM/NETTRADIO