Årsmøte i  Radio Luster.


Radio Luster inviterar medlemmane til årsmøte den

07.02.23. klokka 17.00 på Gaupnetunet.


Frivillig lisens er medlemskontinent for organisasjonen Radio Luster og alle som har betalt har møte og stemmerett på årsmøtet.


Sakliste:


Godkjenning av innkalling og sakliste.

Valg av ordstyrar og sekreter.

Årsmelding frå styret.

Godkjenning av reknskap 2022.

Godkjenning av budsjett 2023.

Val av styre.

Val av revisor.

Vedtaksendringar.

Innkomne saker.


Saker ein vil ha handsama på årsmøtet må vere leiaren i hende innan 01.02.23.


Radio Luster

Finn Skare                      

styreleiar