Årsmøte i  Radio Luster.


Radio Luster inviterar medlemmane til årsmøte den

02.02.22. klokka 16.00 på Kafeen på Pyramiden.


Frivillig lisens er rekna som medlemskontinent for organisasjonen Radio Luster og alle som har betalt har møte og stemmerett på årsmøtet.


Sakliste:


Godkjenning av innkalling og sakliste

Valg av ordstyrar og sekreter

Årsmelding frå styret og ansv.red.

Godkjenning av reknskap 2021

Godkjenning av budsjett 2022

Val av styre.

Val av revisor

Innkomne saker.
Saker ein vil ha handsama på årsmøtet må vere leiaren i hende innan 26.01.22.


Etter årsmøtet vert det medarbeidarmøte for val av ansvarleg redaktør for 2022.
Finn Skare                      May Iren Lund

styreleiar                        ansv.red.