All videooverføring frå kommunestyresalen er no flytta over til kommunen sin kommunetv løysning.

I dagane før møtet kjem det ein link på vår heimeside.

Møta vert også sende på radio som vanleg

Tidlegare overføringar.